Home
Search results “Laikas keistis laida patriotai”
TV3 laida „Laikas keistis“   (4 sezonas/ 9 serija)
 
21:50
LFF biuro interjeras TV3 laidoje „Laikas keistis“
G&G Sindikatas - Laikas keistis @ Vokiečių gatvė HD
 
04:21
Iš širdies į širdį. Išvien!
Views: 1959 Saimonas Mureika
G&G Sindikatas - Laikas Keistis  ( Drum Cover)
 
04:12
Hi, A tribute to the best lithuanian hip hop band - G&G Sindikatas and their masterpiece "Laikas Keistis" ("Time to change")
Views: 602 BazDrums
G&G Sindikatas - Laikas keistis @Aludarių diena 2018
 
03:59
Aludarių diena Klaipėdoje 2018 07 14
Views: 163 Motiejus Bardauskas
G&G SINDIKATAS. Dėmesio! Svarbi informacija.
 
00:35
Šįvakar „Siemens“ arenoje įvyks hiphopo grupės „G&G Sindikatas“ koncertas „Tiems, kurie nieko nebijo“. Likus porai savaičių iki koncerto, grupės nariai pusiau rimtai kalbėjo, kad nuo scenos mėtys pinigus. Šiandien gandai patvirtinami – per „G&G Sindikato“ koncertą bus išties mėtomi tikri pinigai. „Siemens“ arena kreipiasi į ketinančius ateiti – perspėjama, kad patekti į stovimą parterį bus galima tik su atitinkamais bilietais ir kviečiama likti savo vietose.
Views: 1061 Siemens Arena
LRT Kultūra. Elito kinas.Trumanas. Drama l 2017-03-15 anonsas
 
00:36
Pilną laidos vaizdo įrašą rasite apsilankę lrt.lt portale: http://www.lrt.lt/mediateka LRT © 2017
LRT Televizija. Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika l 2016-11-08 anonsas
 
00:26
Pilną laidos įrašą rasite adresu http://www.lrt.lt/mediateka LRT © 2016
2017 10 23 Žinios
 
19:03
VšĮ Alytaus regioninė televizija, kaip „Dzūkijos televizija“ savo sezono veiklą pradėjo 2009 metų rugsėjo 22 dieną. Jai vadovauja direktorė Laima Pačėsienė. Šiuo metu kolektyve dirba 16 darbuotojų. Pirmoji laida eteryje pasirodė to paties mėnesio 28 dieną. Mūsų laidas mato 60 kilometrų spinduliu gyvenantys Alytaus miesto, rajono, Varėnos, Lazdijų, Prienų rajono gyventojai. Televizija kiekvieną dieną transliuoja savo parengtas žinias apie Dzūkijos naujienas bei aktualijas, kultūrą, sportą, politiką, Alytaus apskrityje vykstančius renginius. Kuria kultūrines, kalbos kultūros ir laidas vaikams bei sveikinimų koncertą.
Views: 253 Dzūkijos TV
Liudviko Narbuto sukilėlių būrys 1863
 
09:03
1863 metų sukilime dalyvavo Liudvikas Narbutas-sukilėlių vadas Boleslovas Narbutas(brolis)-L.Narbuto būrio adjutantas Prančiškus Narbutas(brolis)-L.Narbuto būryje,žuvo IV20Kalvių mūšyje Stanislovas Narbutas(brolis)-L.Narbuto būrio žvalgas 10 metų vaikas Teodora(Tose) Narbutaite-Mončiunskiene(sesuo)-L.Narbuto būrio ryšininkė Joana Narbutaite-Kuncevičiene(sesuo)-L.Narbuto būrio ryšininkė Aleksandras Narbutas(brolis)-buvo caro armijos karininkas,sukilime nedalyvavo,1863 IX 27 kreipėsi i carą,kad sumažintu bausmes,savo broliui ir tėvui,mamai... 1863 II 13 L.Narbutas paskirtas Lydos apskrities kariniu virsininku II 13 iš Šaurų dvaro su keleta artimų draugų pasitraukė i Nočios giria 1863 II 14 prie L.Narbuto prisijungė L.Krainski su draugais 1863 II 14 prie jų prisijungė Eišiškių kunigas S.Gorbačevski su valstiečiu būriu 1863 II 16 L.Narbuto būrys bandė išlaisvint rekrūtus vestus is Varėnos-Lydos link ties Paąžuolės kaimu 1863 III 9 L.Narbuto sukileliai kovojo su caro kariuomene prie Rūdninkų kaimo 1863 III prie L.Narbuto būrio prisijungė M.E.Andriolis su draugais 1863 IV 11 L.Narbuto būrys kovojo su caro kariuomene Padubičių girioje 1863 IV 20 L.Narbuto būrys susikovė su caro kariuomene ties Kalvių kaimu,būrys buvo išsklaidytas,dalis sukilelių vedamu L.Krainskio pasitrauke šiaurės vakarų kryptimi 1863 IV 21 L.Krainskio sukilelių būrys susikovė su caro kariuomene ties Stoniūnų kaimu,ten taip pat dalyvavo J.Čiudovskio sukilėlių būrys(atvykęs į pagalbą L.Narbutui),kuris po mūšio matyt atsitraukė šiaurės kryptimi,o L.Krainskis gryžo pietų kryptimi pas L.Narbutą 1863 V 4 L.Narbuto būrys susikovė su caro kariuomene prie Matarų ežero,Pelesos pelkėse,žuvo 13 sukilėlių,vadas L.Narbutas,jo adjutantas L.Krainski,kunigas S.Gorbacevski,likusieji gyvi sukileliai pasitraukė,juos surinko Boleslovas Narbutas ir Aleksandras Paradovski(Ostroga) 1863 V 12 A.Paradovskio ir J.Čiudovskio?,B.Narbuto? sukilėlių būriai kovėsi su caro kariuomene prie Katros upės(Lydos apskritis) 1863 V 31 A.Paradovskio būrys sugavo išdaviką A.B.Karpovičių(išdavė L.Narbuto būrio būvimo vietą) ir Mantotų kaime(Lydos apskritis) jį viešai pakorė 1863 VII 1 J.Čiudovskis su A.Paradovskiu? prie Ščiutino netoli Lydos susikovė su caro kariuomene 1863 rudenį netoli Lydos suimtas M.E.Andrioliį,B.Narbutas suimtas ir ištremtas į Sibirą,L.Narbuto mama Kristina ištremta į Penzos sritį,tėvas T.Narbutas mirė 1864 lapkričio 27 d. Vilniuje. sesuo Teodora Narbutaite pabėgo į užsienį,kita sesuo Joanai Narbutaitei leista gyvent šeimos dvare Šauruose,griežtoj policijos priežiuroj.. apie L.Narbuto būrį: pėstininkai apie 250 žmonių:2-3 būriai šaulių,3-4 būriai kasinerių,1 būrys karabinierių. kavalerija:1-2 būriai,virš 30 šablių(kardų?) štabas 20 žmonių viso apie 300 sukilėlių štabas: adjutantas L.Krainski, adjutantas:B.Narbutas, karinis komisaras:Anzelmas Patrikouski iš Lidos, kapeleonas:S.Gorbačevski daktaras:Aleksandras Brazouski iš Garnofelija? burių vadai:B.Franckevic,A.Skavinski,U.Pilecki,U.Navitcki,P.Jankovski,U.Mikalai. buvo atskiras būrys iš buvusių caro kariuomenes karininkų. ''Manau esant reikalinga paaiškinti tos gaujos vartojamus kovos būdus.Gauja gerai ginkluota ir organizuota,kautynių metu sustoja virtinėm,tobulai naudojasi vietovės sąlygom,priedangai konstruoja medžių užtvaras.Neturėdama vežimų gurguolės,lengvai apsirengusi,pažindama apylinkes,ji užima miške sunkiai prieinamas pozicijas. Artinantis kariuomenei,nors labai ir nesipriešina,bet pasitikdama ją iš patikimos priedangos ugnimi,greitai atsitraukia,užimdama kitą poziciją,tad dėl tokių veiksmų mūsų kariuomenė,neturėdama galimybės jos tankiame miške užklupti,gali turėti nereikalingų nuostolių.Atkakliai mūsų kariuomene puolant,maištininkai netekę priedangos,išsibėgioja į visas puses ir vėl susirenka tankumyne.Ši gauja gasdina gyventojus,išsivesdama mokesčių rinkėjus,seniūnus ir grasindam jiems mirtimi,dėl ko į mane kreipesi daug valsčių pareigūnų,prašydami perkelti juos į kitas vietas. Kapitono Timofejev'o pranešimą pridedu. Pulkininkas Amsarov
Views: 647 mindaugas gringo